Een vernieuwde kern in Nijkerkerveen

Vier partijen bouwen samen in Nijkerkerveen een aantrekkelijk multifunctioneel gebouw, grenzend aan het dorpsplein. Het gebouw en het dorpsplein vormen samen als eenheid de kern van Nijkerkerveen. Levendigheid in het dorp, die ook bevorderd wordt door de woningbouw op meerdere plekken.

Dat is het vergezicht waar hard aan wordt gewerkt op dit moment. De vier partners: Stichting Dorpshuis, Bibliotheek Nijkerk, C.J. van Rootselaarschool en Johannes Calvijnschool hielden op 16 november een tweede presentatiedag met architecten. Daarbij ondersteund door deskundigen vanuit de Gemeente Nijkerk. Naar verwachting wordt voor eind december duidelijk welke architect het gebouw mag gaan vormgeven.

Er is een uitgebreid programma van eisen. Het moet een voor alle partijen functioneel gebouw zijn, waarin de synergie van samenwerking zichtbaar is. Maar ook het buitenaanzicht moet passen in de omgeving. Daarbij wordt gelet op de aansluiting aan het dorpsplein om er één geheel van te maken.

Bij de ontwikkeling van het dorpsplein wordt in de komende periode ook de kerngroep Nijkerkerveen betrokken.
Het gebouw c.q. het voorzieningencluster komt te staan op de plaats van de huidige Calvijnschool en de voormalige schoolwoning. Daarom is tijdelijke huisvesting voor de Calvijnschool nodig tijdens de bouwperiode, die toch minimaal een jaar zal gaan duren. Het totaal aantal leerlingen van beide scholen is stijgend, mede door de nieuwbouw in Nijkerkerveen. Daarom is het een hele opgave om deze tijdelijk huisvesting goed te regelen. Ook hieraan wordt gewerkt door de Gemeente Nijkerk in overleg met beide scholen.
De Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk (HSN) waarbij de Calvijnschool is aangesloten, is bouwheer van dit project. De bouwkundig projectleider is De Ruiter Vastgoedbeheer. Wij hopen begin 2017 meer te kunnen vertellen en vooral meer te laten zien.

Posted in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.