De Kerngroep Nijkerkerveen

De Kerngroep Nijkerkerveen is in het leven geroepen om de voorzieningen in Nijkerkerveen te behouden en daar waar mogelijk is uit te breiden.

De Kerngroep is een samenwerking van ondernemers en verenigingen en instellingen in Nijkerkerveen.
Doelstelling van de Kerngroep is het leefbaar maken en houden van Nijkerkerveen. Als kernpunt werd opgenomen om centraal in het dorp een voorzieningencluster te laten verrijzen.
Als locatie voor dit centrum werd gekozen voor het huidige plein aan de van Noortstraat.

De woningbouw in Nijkerkerveen heeft jarenlang nagenoeg helemaal stilgelegen. Gevolg: jonge mensen trekken weg uit
’t Veen omdat er geen woonruimte te vinden is.
Hierdoor treedt er vergrijzing op in het dorp.
Als gevolg hiervan constateerden de scholen dat er een forse teruggang was van leerlingen, waardoor het bestaansrecht van de beide basisscholen in gevaar kwam.

Met deze gedachte is vervolgens het Centraal Overleg Voorzieningen Nijkerkerveen (COV) opgericht.
Hierin zitten de directies van de van Rootselaerschool, de Calvijnschool, de bibliotheek, Kerngroepleden en de Gemeente.

Toen kwam er een politiek proces op gang met als eindresultaat dat de Gemeente toestemming heeft verleend aan de bouw van een voorzieningencentrum in Nijkerkerveen.
Op de plaats waar nu de Calvijnschool staat zal het nieuwbouwproject worden gerealiseerd.
De huidige van Rootselaerschool zal na realisatie worden gesloopt alsmede het huidige Concordiagebouw.
Op de vrijkomende ruimte zal vermoedelijke woningbouw plaatsvinden, maar ook een appartementencomplex met winkels is een optie. Dit is allemaal nog in beraad.

In het nieuw te bouwen centrum zullen de twee scholen gehuisvest worden alsmede een bibliotheek en een dorpshuis.

Hiervoor is in januari 2015 een stichting opgericht met zes bestuursleden die de dagelijkse activiteiten in het nieuwe Dorpshuis gaan aansturen.
De Stichting Dorpshuis Nijkerkerveen is nu een feit.

Inmiddels zijn we een jaar verder en vinden er regelmatig overleggen plaats in het COV waarbij elke keer weer stappen worden gemaakt om de realisatie van de nieuwbouw gestalte te geven.

Deze website gaat van start met als doel om alle inwoners van Nijkerkerveen, Nijkerk en Hoevelaken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het voorzieningencentrum.
Wij willen u ook vragen om mee te denken met het bestuur.
Alle suggesties om het dorpshuis tot een succes te maken zijn welkom, evenals het verzinnen van een pakkende naam voor het Dorpshuis.

Het is een ontmoetingsplaats, onderdak voor het verenigingsleven en van diverse maatschappelijke diensten.
Een van de grote wensen van het Bestuur is de plaatsing van een pinautomaat in het Dorpshuis, zodat men niet meer naar Hoevelaken of Nijkerk hoeft te gaan om geld te pinnen.
Hierover vinden inmiddels gesprekken plaats.

Samenstelling van het Bestuur:

Tom Wagensveld Voorzitter
Gerard Plug Secretaris
Gert van Dunschoten Penningmeester
Gert van den Heuvel Bestuurslid
Anita van Loenen Bestuurslid
Anja Tiel Bestuurslid

Ondertekening van de oprichtingsakte van de Stichting Dorpshuis Nijkerkerveen.
v.l.n.r Notaris van den Bos, Gert van Dunschoten, Tom Wagensveld Gerard Plug.

Posted in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.