PERSBERICHT

VOORSPOEDIGE START BOUW VOORZIENINGENCLUSTER NIJKERKERVEEN

Na de sloop van het oude schoolgebouw van de Johannes Calvijnschool is nu de opbouwfase begonnen. De omtrekken van het nieuwe gebouw zijn al zichtbaar.

De hoogste tijd om de start van de bouw te vieren! Dit doen we met alle partners en met de kinderen. De fusieschool is prima gehuisvest in het schoolgebouw van de voormalige C.J. van Rootselaarschool, uitgebreid met twee noodlokalen.

Er zal een feestelijk moment zijn op D.V. woensdag 31 oktober om 10 uur. Uiteraard op de bouwplaats.
De kinderen komen in actie en de wethouder van onderwijs, mevr. Nadya Aboyaakoub, houdt een korte toespraak. Natuurlijk is er een traktatie voor de kinderen.

U bent van harte welkom om dit mooie moment bij te wonen.

Plannen centrum Nijkerkerveen positief ontvangen

In de Van Rootselaarschool waren maandagavond de plannen van het nieuwe centrum van Nijkerkerveen te zien.

De belangstelling voor de plannen met de nieuwe Calvijnschool (aan de Winkelmanstraat), de nieuwe Van Rootselaarschool (aan de Van Noorstraat) en daartussen het nieuwe dorpshuis en de bibliotheek, was groot.

Eigen identiteit
De scholen behouden hun eigen identiteit maar is het wel mogelijk elkaars lokalen te gebruiken. Dat geldt in ieder geval voor het BSO-lokaal op de eerste verdieping boven het dorpshuis. Het dorpshuis zelf wordt overdag mogelijk voor kleuteropvang gebruikt.

Oplevering zomer 2019
Bouwheer is de Hervormde Schoolvereniging. Frans de Ruiter is projectleider. Hij vertegenwoordigt de vier partners in het project. Als de scholen in 2019 weer beginnen, zou dat in het nieuwe gebouw moeten kunnen. Dat zou verhinderd kunnen worden door eventuele bezwaarprocedures. Daar zag het maandagavond niet naar uit. Er was geen wanklank te horen.

Ontwikkeling kern Nijkerkerveen vordert!

Architect voorzieningencluster is gekozen – binnenkort een informatieavond voor belangstellenden

Achter de schermen is de laatste tijd hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het voorzieningencluster Nijkerkerveen. Het betreft de nieuwbouw van de Van Rootselaarschool, Calvijnschool, Dorphuis Nijkerkerveen en een bibliotheekfunctie onder één nieuw dak op de huidige locatie van de Calvijnschool aan het dorpsplein.  Inmiddels is een architect gekozen die het gebouw verder gaat ontwerpen.

Drie architecten waren geselecteerd om een gebouwontwerp te maken. Er kwamen ook drie boeiende en mooie ontwerpen. Uiteindelijk is architectenbureau Bos Baarn door de bouwpartners (beide basisscholen, dorpshuis, bibliotheek) gekozen als bureau met het beste ontwerp en visie op de opgave. Bureau Bosovertuigde door vorm en indeling van het gebouw én door synergie in het gebruik door meerdere partners.

Gelijktijdig met de uitwerking van het voorzieningencluster wordt er door de Gemeente Nijkerk gewerkt aan een verkenning van de herontwikkeling van de vrijkomende locaties van de Van Rootselaarschool en Concordia. Hierbij wordt, in samenhang met de ontwikkeling van het voorzieningencluster, ook de herinrichting van het dorsplein betrokken.

Om belanghebbenden en belangstellenden in een vroeg stadium te betrekken bij de uitwerking van de plannen, wordt naar verwachting medio februari een algemene informatieavond georganiseerd. Op deze avond wordt het eerste ontwerp van het voorzieningencluster getoond en zullen ook de te herontwikkelen locaties en het dorsplein aan de orde komen. Nadere informatie over datum en plaats van de informatieavond is naar verwachting begin februari beschikbaar.

Een vernieuwde kern in Nijkerkerveen

Vier partijen bouwen samen in Nijkerkerveen een aantrekkelijk multifunctioneel gebouw, grenzend aan het dorpsplein. Het gebouw en het dorpsplein vormen samen als eenheid de kern van Nijkerkerveen. Levendigheid in het dorp, die ook bevorderd wordt door de woningbouw op meerdere plekken.

Dat is het vergezicht waar hard aan wordt gewerkt op dit moment. De vier partners: Stichting Dorpshuis, Bibliotheek Nijkerk, C.J. van Rootselaarschool en Johannes Calvijnschool hielden op 16 november een tweede presentatiedag met architecten. Daarbij ondersteund door deskundigen vanuit de Gemeente Nijkerk. Naar verwachting wordt voor eind december duidelijk welke architect het gebouw mag gaan vormgeven.

Er is een uitgebreid programma van eisen. Het moet een voor alle partijen functioneel gebouw zijn, waarin de synergie van samenwerking zichtbaar is. Maar ook het buitenaanzicht moet passen in de omgeving. Daarbij wordt gelet op de aansluiting aan het dorpsplein om er één geheel van te maken.

Bij de ontwikkeling van het dorpsplein wordt in de komende periode ook de kerngroep Nijkerkerveen betrokken.
Het gebouw c.q. het voorzieningencluster komt te staan op de plaats van de huidige Calvijnschool en de voormalige schoolwoning. Daarom is tijdelijke huisvesting voor de Calvijnschool nodig tijdens de bouwperiode, die toch minimaal een jaar zal gaan duren. Het totaal aantal leerlingen van beide scholen is stijgend, mede door de nieuwbouw in Nijkerkerveen. Daarom is het een hele opgave om deze tijdelijk huisvesting goed te regelen. Ook hieraan wordt gewerkt door de Gemeente Nijkerk in overleg met beide scholen.
De Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk (HSN) waarbij de Calvijnschool is aangesloten, is bouwheer van dit project. De bouwkundig projectleider is De Ruiter Vastgoedbeheer. Wij hopen begin 2017 meer te kunnen vertellen en vooral meer te laten zien.

De Kerngroep Nijkerkerveen

De Kerngroep Nijkerkerveen is in het leven geroepen om de voorzieningen in Nijkerkerveen te behouden en daar waar mogelijk is uit te breiden.

De Kerngroep is een samenwerking van ondernemers en verenigingen en instellingen in Nijkerkerveen.
Doelstelling van de Kerngroep is het leefbaar maken en houden van Nijkerkerveen. Als kernpunt werd opgenomen om centraal in het dorp een voorzieningencluster te laten verrijzen.
Als locatie voor dit centrum werd gekozen voor het huidige plein aan de van Noortstraat.

De woningbouw in Nijkerkerveen heeft jarenlang nagenoeg helemaal stilgelegen. Gevolg: jonge mensen trekken weg uit
’t Veen omdat er geen woonruimte te vinden is.
Hierdoor treedt er vergrijzing op in het dorp.
Als gevolg hiervan constateerden de scholen dat er een forse teruggang was van leerlingen, waardoor het bestaansrecht van de beide basisscholen in gevaar kwam.

Met deze gedachte is vervolgens het Centraal Overleg Voorzieningen Nijkerkerveen (COV) opgericht.
Hierin zitten de directies van de van Rootselaerschool, de Calvijnschool, de bibliotheek, Kerngroepleden en de Gemeente.

Toen kwam er een politiek proces op gang met als eindresultaat dat de Gemeente toestemming heeft verleend aan de bouw van een voorzieningencentrum in Nijkerkerveen.
Op de plaats waar nu de Calvijnschool staat zal het nieuwbouwproject worden gerealiseerd.
De huidige van Rootselaerschool zal na realisatie worden gesloopt alsmede het huidige Concordiagebouw.
Op de vrijkomende ruimte zal vermoedelijke woningbouw plaatsvinden, maar ook een appartementencomplex met winkels is een optie. Dit is allemaal nog in beraad.

In het nieuw te bouwen centrum zullen de twee scholen gehuisvest worden alsmede een bibliotheek en een dorpshuis.

Hiervoor is in januari 2015 een stichting opgericht met zes bestuursleden die de dagelijkse activiteiten in het nieuwe Dorpshuis gaan aansturen.
De Stichting Dorpshuis Nijkerkerveen is nu een feit.

Inmiddels zijn we een jaar verder en vinden er regelmatig overleggen plaats in het COV waarbij elke keer weer stappen worden gemaakt om de realisatie van de nieuwbouw gestalte te geven.

Deze website gaat van start met als doel om alle inwoners van Nijkerkerveen, Nijkerk en Hoevelaken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond het voorzieningencentrum.
Wij willen u ook vragen om mee te denken met het bestuur.
Alle suggesties om het dorpshuis tot een succes te maken zijn welkom, evenals het verzinnen van een pakkende naam voor het Dorpshuis.

Het is een ontmoetingsplaats, onderdak voor het verenigingsleven en van diverse maatschappelijke diensten.
Een van de grote wensen van het Bestuur is de plaatsing van een pinautomaat in het Dorpshuis, zodat men niet meer naar Hoevelaken of Nijkerk hoeft te gaan om geld te pinnen.
Hierover vinden inmiddels gesprekken plaats.

Samenstelling van het Bestuur:

Tom Wagensveld Voorzitter
Gerard Plug Secretaris
Gert van Dunschoten Penningmeester
Gert van den Heuvel Bestuurslid
Anita van Loenen Bestuurslid
Anja Tiel Bestuurslid

Ondertekening van de oprichtingsakte van de Stichting Dorpshuis Nijkerkerveen.
v.l.n.r Notaris van den Bos, Gert van Dunschoten, Tom Wagensveld Gerard Plug.

Voorzieningengebouw in Nijkerkerveen

Maandagmiddag 4 juli is het startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe voorzieningengebouw in Nijkerkerveen. In dit gebouw worden onder meer de Johannes Calvijnschool, de C.J. van Rootselaarschool, de bibliotheek en het dorpshuis gehuisvest. Het gebouw komt te staan op de locatie van de huidige Calvijnschool.

En wie heeft dat allemaal mogelijk gemaakt?, vroeg Jan Blonk van de Hervormde Schoolvereniging in retorische zin. Eén voor één werden de mensen voorgesteld die zich hebben ingezet voor de realisatie van het voorzieningengebouw. Het geld komt van die mevrouw in die rode jurk, zo omschreef Blonk wethouder Patricia van der Hurk aan de tientallen leerlingen. ‘Behalve die jurk betaalt ze straks ook het nieuwe voorzieningengebouw’.

Patricia van der Hurk deelde de jongens en meisjes mede dat het gebouw in het jaar 2018 gereed moet zijn. Leerlingen die nu nog in de groepen 1 tot en met 5 zitten, maken het nog mee dat zij straks van het nieuwe gebouw gebruik mogen maken. Na afloop werden alle kinderen getrakteerd op een waterijsje en de grote mensen dronken een kopje koffie met een roomsoes.

slider-01