Ontwikkeling kern Nijkerkerveen vordert!

Architect voorzieningencluster is gekozen – binnenkort een informatieavond voor belangstellenden

Achter de schermen is de laatste tijd hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het voorzieningencluster Nijkerkerveen. Het betreft de nieuwbouw van de Van Rootselaarschool, Calvijnschool, Dorphuis Nijkerkerveen en een bibliotheekfunctie onder één nieuw dak op de huidige locatie van de Calvijnschool aan het dorpsplein.  Inmiddels is een architect gekozen die het gebouw verder gaat ontwerpen.

Drie architecten waren geselecteerd om een gebouwontwerp te maken. Er kwamen ook drie boeiende en mooie ontwerpen. Uiteindelijk is architectenbureau Bos Baarn door de bouwpartners (beide basisscholen, dorpshuis, bibliotheek) gekozen als bureau met het beste ontwerp en visie op de opgave. Bureau Bosovertuigde door vorm en indeling van het gebouw én door synergie in het gebruik door meerdere partners.

Gelijktijdig met de uitwerking van het voorzieningencluster wordt er door de Gemeente Nijkerk gewerkt aan een verkenning van de herontwikkeling van de vrijkomende locaties van de Van Rootselaarschool en Concordia. Hierbij wordt, in samenhang met de ontwikkeling van het voorzieningencluster, ook de herinrichting van het dorsplein betrokken.

Om belanghebbenden en belangstellenden in een vroeg stadium te betrekken bij de uitwerking van de plannen, wordt naar verwachting medio februari een algemene informatieavond georganiseerd. Op deze avond wordt het eerste ontwerp van het voorzieningencluster getoond en zullen ook de te herontwikkelen locaties en het dorsplein aan de orde komen. Nadere informatie over datum en plaats van de informatieavond is naar verwachting begin februari beschikbaar.